Level 2

14-) Kullanıcının 0 girene kadar girdiği sayıların aritmetik ortalamasını, geometrik ortalamasını ve toplamını bulan kod parçası

toplam=0
sayac=0
carpim=1
while True:
  x=int(input("Sayı giriniz"))
  if(x==0):
    break
  toplam=toplam+x
  sayac+=1
  carpim=carpim*x
print("Geometrik ortalaması:",(carpim**(1.0/sayac)))
#float ile tam sayıya çevirebilirsiniz
print("Toplamları:",toplam)
print("Aritmetik Ortalama:",float(toplam/sayac))
Code language: PHP (php)

15-) ∑ i=0 to n i+(n - i / i ! ) = ? Sonucunu veren kod parçası

n=int(input("Sayi giriniz"))
sonuc=0;
for i in range(1,n+1):
  fak=1
  for j in range (1,i+1):
    fak=fak*j
  sonuc=sonuc+(i+(n-i)/fak)
print(sonuc)Code language: PHP (php)

16-) 2^{6}=64 6+4=10 Çifttir.

üssü=int(input("Sayiyi giriniz"));
sonuc=1;
for i in range(üssü):
  sonuc=sonuc+2**i;
toplam=0;
print("sonuc",sonuc);
for i in range(sonuc):
  bas=sonuc%10; 
  toplam=bas+toplam;
  sonuc=sonuc//10;
if(toplam%2==0):
  print(toplam,"=Çifttir");
elif(toplam%2==1):
   print(toplam,"=Tekdir");
else:
  print("Tekrar kontrol ediniz");Code language: PHP (php)

17-Girilen bir sayıya kadar Asalları gösteren kod parçası

x=int(input("bir sayi girniz="))
for i in range(2,x):
  sayac=0;
  for k in range(2,i):
    if (i%k==0):
      sayac=1;
  if(sayac==0):
    print(i);Code language: PHP (php)

18- N.Asal sayıyı bulan kod parçası

c=int(input("kaçıncı asal="))
adet=0;
for i in range(2,1000):
  sayac=0;
  for k in range(2,i):
    if (i%k==0):
      sayac=1;
  if(sayac==0):
    # print(i);
    adet=adet+1;
    if (adet==c):
      print(i,"=",c,".Asaldır");Code language: PHP (php)

19-) 1 ile 100 arasındaki Asal sayıların ortalamasını bulan kod parçası

toplamAsal=0
adet=0
for n in range(1,101):
  for i in range(2,n):
    sayac=0;
    for k in range(2,i):
      if (i%k==0):
        sayac=1;
  if(sayac==0):
    toplamAsal+=i
    adet+=1
    print(i)
print("Asallar Toplamı:",toplamAsal)
print("Asalların Ortalaması:",toplamAsal/adet)Code language: PHP (php)

20-) 1/1!+2/2!+3/3!+......n/n! = ? Sonucunu veren kod parçası

toplam=0
n=int(input("N sayısını giriniz:"))
for k in range(1,n+1):
  fak=1
  for i in range(1,k+1):
    fak=fak*i
  toplam=toplam+(k/fak)
print(toplam)Code language: PHP (php)

21-) Mükemmel Sayı : Girilen bir sayının basamak değerlerinin küpleri toplamı o girilen sayıya eşitse mükemmeldir. 3 Basamaklı Mükemmel sayı kontrolü yapan kod parçası

x= int(input("sayi giriniz?=")); 
ilk=x;
toplam=0;
for i in range(4):
  bas=x%10;
  kup=bas**3;  
  toplam=kup+toplam;
  x=x//10;
if(toplam==ilk):
  print("Sen mükemmelsin");
else:
  print("Mükemmel Sayı Değildir")Code language: PHP (php)

22-) Verile yılın artık yıl olup olmadığını bulan kod parçası

yil=int(input("Yılı giriniz"))
if(yil % 4 == 0 & (yil % 100 != 0 | yil % 400 == 0)):
  print("Artık Yıldır")
else:
  print("Artık yıl değildir")Code language: PHP (php)

23-Sayi tahmin oyunu

import random
tahmin=random.randint(1,100)
while(True):
  x=int(input("Sayi giriniz"))
  if(x>tahmin):
    print("Daha küçük bir sayı giriniz")
  elif(x<tahmin):
     print("Daha büyük bir sayı giriniz")
  else:
    print("Tebrikler doğru bildiniz")
    breakCode language: PHP (php)

24-) Girilen sayının asal çarpanlarını bulan kod parçası

i = 2
sayı = int(input("Sayıyı giriniz: "))
liste=[]
çarpan=[]
kontrol=0
while i < sayı:
  if sayı % i == 0:
    liste.append(i)
    kontrol=1
  i += 1
if(kontrol==0):
  print("Asal Çarpanları yoktur")
else:
  print(liste)Code language: PHP (php)

Pyhon ile yazılmış kodları denemek için Online editörler kullanabilirsiniz. Önerim notebookAzure üzerinden yazmanızdır. Daha farklı online editörler de mevcuttur.

Eksik yanlarınız varsa Python Level 1 hemen gidin.