LEVEL 1

1-) 1'den 100'e kadar olan Tek sayıların Toplamını hesaplayan kod parçası

toplam=0
for i in range(1,101):
  if(i%2==1):
    toplam+=i
print(toplam)Code language: PHP (php)

2-) Girilen bir sayının Faktöriyelini hesaplayan kod parçası

x=int(input("Faktöriyeli giriniz="));
fak=1; #Faktöriyel işleminde 1 den başlaması gerek
for i in range(1,x+1):   
  fak=fak*i;       
print("Değeri=",fak);Code language: PHP (php)

3-) 1+4+9+ …... +100 hesaplayan kod parçası

toplam=0
for i in range(1,11):
  toplam+=i**2
print(toplam)Code language: PHP (php)

4-) Klavyeden girilen üssü ifadenin basamak sayısını gösteren (2^3=1) hesaplayan kod parçası

sayi=int(input("Sayı giriniz"))
ussu=int(input("Ussunü giriniz"))
sonuc=sayi**ussu
sondeger=str(sonuc)
print(len(sondeger))Code language: PHP (php)

5-) 10 ile 1000 arasındaki tam kare sayıların toplamını hesaplayan kod parçası

toplam=0
for i in range (4, 40):
  if (i*i <1000):
    print("{} bir tamkare sayidir. ".format(i*i))
    toplam=toplam+(i*i)
print(toplam)Code language: PHP (php)

6-) Girilen Bilgilere Göre Vucut Kitle İndeksini Hesaplayan kod

18-24 Arasında İdeal Kilo 25-29 Arasında İdeal Kilonun üzeri 30 dan büyük ise İdeal Kilonun çok üzerindesiniz Bilgisini vermelidir.

kilo=int(input("Kilonuzu giriniz"))
boy=int(input("Boyunuzu giriniz"))
sonuc=kilo/(boy)**2
print(round(sonuc,4))
if(sonuc>=0.0018 and sonuc<=0.0024):
  print("İdeal Kilo")
elif(sonuc>=0.0025 and sonuc<=0.0029):
  print("İdeal Kilonun Üzeri")
elif(sonuc>=0.0030):
  print("İdeal Kilonun Çook Üzeri")
else:
  print("Bilgilerinizi Kontrol Ediniz")Code language: PHP (php)

7-) 10 ile 200 arasındaki tam sayılardan 3 Katının 2 Fazlasının 5 ile Tam bölünebilenlerin toplamını bulan kod parçası

toplam=0
for i in range(10,201):
  if((i*3+2)%5==0):
    toplam=toplam+i
print(toplam)Code language: PHP (php)

8 -) Girilen Büyük Çap ve Küçük Çapa göre Elipsin Alanının bulan kod parçası

Bcap=int(input("Büyük Çapı Giriniz"))
Kcap=int(input("Küçük çapı giriniz"))
sonuc=Bcap*Kcap*3.14
print("Elipsin Alanı:",sonuc)Code language: PHP (php)

9-)Girilen kenar uzunluğuna göre Küpün hacmini bulan kod parçası

r=int(input("Kenar uzunlugu giriniz"))
sonuc=r**3
print("Küpün Hacmi:",sonuc)Code language: PHP (php)

10-) Girilen Yarıçapa göre Kürenin alanını hesaplayan kod parçası

r=int(input("Yarıcapı Giriniz"))
sonuc=4*3.14*(r**2)
print("Kürenin alanı:",sonuc)Code language: PHP (php)

11-) Girilen Kareköklü ifadenin Yaklaşık değerini hesaplama

x=int(input("Sayı giriniz"))
sonuc=x**0.5
print(sonuc)Code language: PHP (php)

12-) 0 Sayısı Girilene kadar girilen Sayıların toplamını bulan kod parçası

toplam=0
while True:
  x=int(input("Sayı giriniz"))
  if(x==0):
    break
  toplam+=x
print("Toplamları:",toplam)Code language: PHP (php)

13-Kullanıcının adını girdiği ve Büyük harflerle gösterildiği Adının kaç haneli olduğunu gösteren kod parçası

deger=input("Adınızı Giriniz=");
print(deger.upper());
print ("Kelimenin uzunluğu", len(deger))Code language: PHP (php)

Pyhon ile yazılmış kodları denemek için Online editörler kullanabilirsiniz. Önerim notebookAzure üzerinden yazmanızdır. Daha farklı online editörler de mevcuttur.

Python Level 2 hemen gidin.