Uyarı: Bu App Bundle, yerel kod içeriyor ve hata ayıklama sembolleri yüklemediniz. Kilitlenmeleriniz ve ANR’leriniz ile ilgili analiz ve hata ayıklama işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi için sembol dosyası yüklemenizi öneririz.

  • Ön koşul: Android Gradle sürümünüzün 4.1 ve üstü olması gereklidir.

Adım1:

Ndk download

Adım2: Local.properties dosyasında NDK’nın yolunu yazın

Ndk path local properties

Adım3: app/build.gradle içerisine android.buildTypes.release.ndk.debugSymbolLevel = ‘FULL’ ekleyin.

last line Added