Programlama dillerinde Değişkenler bir ifadeyi bir niteliği belirtmemiz için değerlerin atandığı veri tutucu görevindedir. Bellek kısmındaki ifadelerin programda geliştirici tarafından adlandırıldığı karşılığıdır. Dart Dili Değişkenler ‘in kullanımını veri tipleri ‘ni öğrenerek başlayabilirsiniz.

Dart Cheat Sheet Serisinin Devamı

Başlangıç

İncele

Bildiğiniz üzere ;

 • Değişkenlerde Türkçe karakterler kullanılmaz.
 • Tanımlanmaya rakam ile başlanmaz.
 • Aynı blog içerisinde ( fonksiyon,class vb. ) aynı isim ile birden fazla tanımlanmaz.
 • Boşluk içermez
 • Programlama dillerine ait terimler kullanılmaz (while, if , else vb.)

Değişken Tanımlama:

(Değişken Türü)   ( Değişen Adı)  =  (Değeri)

main fonksiyonu Programımızın ilk tetiklendiği kısımdır.Başlangıç noktasıdır.

void main() {
	print("Hello Dart");
}Code language: JavaScript (javascript)

Değişken Türleri , Veri Tipleri

İncele

 • int : Tam sayı ifadelerin tutulduğu değişken formatıdır
void main(){
 int x=5;
 print(x.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

 • double : Ondalıklı ifadelerin tutulduğu değişken formatıdır.
void main(){
 double ondalik=12.5;
 print(ondalik.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

 • String: Yazı ifadelerin tutulduğu değişken formatıdır.
void main(){
 String text="String İfade İceren 1 Alan";
 print(text);
}Code language: JavaScript (javascript)

 • bool : Karar ifadelerinin tutulduğu değişken formatıdır (True,False)
void main(){
 bool secim=false;
 print(secim.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

 • List : Nesne gruplarının tutuluğu değişken formatıdır.
void main(){
 List<int> plakaNo = [34, 26, 04, 42]; 
 print(plakaNo.toString());
}Code language: PHP (php)
void main(){
 //İlk Değerini programın bir yerinde tanımadınız.
 List<int> plakaNo=new List<int>();
 //Sonradan da ekleme yapabilirsiniz.
 plakaNo.add(34);
 plakaNo.add(26);
 print(plakaNo.toString());
}Code language: PHP (php)
void main() { 
//İndex üzerinden de gideniliriz.
  List<int>list = new List(3); 
  list[0] = 10 ;
  list[1] = 20 ;
  list[2] = 30 ;
  print(list); 
}Code language: PHP (php)
void main() { 
  List<int>list = new List<int>();
 list.add(5);
 list.add(12);
 for (int i =0;i<list.length;i++){
  if(list[i]%2==0){
   print(list[i]);
  }
 }
 //Liste içerisindeki Çift sayıları bulma. (length parametresini kullandık
}Code language: PHP (php)
main(){
var sehirler=["Ankara","İstanbul","İzmir"];
 var yeniListe=sehirler.where((s)=>s.contains("a"));
 print(yeniListe);
}
//Liste İçerisine koşul koymaCode language: JavaScript (javascript)

void main() { 
 
  List<int>list = new List<int>();
 list.addAll([5,10,15,20,25,30]);
 //Sürekli add yazıp eklemektense kısa yol
  print("Listenin ilk Hali: "+list.toString());
 
 list.insert(6,99);
 //İndex numarası ve değeri ile ekleme
  print("Insert ile Liste: "+list.toString());
 
 list.insertAll(7,[5,12]);
 //7.indexten sonra eklenecek değerler
 print("Insert All ile Liste: "+list.toString());
 
 list.replaceRange(0,3,[0,0,0]);
 //0 ila 3 arasındaki değerleri güncelleme
 print("Güncellenmiş Liste: "+list.toString());
}Code language: PHP (php)

 • Map : Key-Value (Anahtar – Değer) şeklinde tutulan değişken formatıdır.
void main(){
 Map<String, String> kisiselBilgiler = {'Adı': 'Harun', 'Soyadı': 'Ayyıldız' };
 print(kisiselBilgiler);
 //Kişisel Bilgiler içierisinde Adı Anahtarına sahip olanlar değerleri görüntüleyelim.
 print(kisiselBilgiler['Adı']);
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 Map<String, String> kisiselBilgiler = Map();
kisiselBilgiler["Adi"] = "Harun";
kisiselBilgiler["Soyadi"] = "Ayyıldız";
 print(kisiselBilgiler);
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 //Map İçerisinde List Kullanımı
 List<String> isimler=["Ali","Ahmet","Ayşe"];
 List<int> notlar=[10,30,60];
 Map<List,List>kisiselBilgiler ={isimler:notlar};
 //Alinin Notunu
 print(kisiselBilgiler[isimler][0]);
}Code language: PHP (php)

 • const : Sabih değerleri içeren değişken formatı (Değiştirilemez)
void main(){
 const double pi=3.14;
 print(pi.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 const sabit="Değerimiz";
 print(sabit.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

Değer değiştirmek istenildiğinde: Can’t assign to the const variable ‘sabit’. Hatasını alıyoruz.

void main(){
 const sabit="Değerimiz";
 sabit="TekrarAtama";
 print(sabit.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

 • final : Uygulama çalışma sırasında oluşan sabit tür içerek değişken formatıdır. Değer kullanılmadığı sürece bellekte yer tutmaz.
void main(){
 final sabit="Değerimiz";
 print(sabit);
}Code language: PHP (php)

Değer değiştirilme istenildiğinde : Can’t assign to the final variable ‘sabit’. Hatasını alıyoruz.

void main(){
 final sabit="Değerimiz";
 sabit="TekrarAtama";
 print(sabit);
}Code language: PHP (php)

 • var : Herhangi bir değişkenin tipini bilmediğimiz durumlarda tanımlanır.Derleme sırasında tipinin belirlenip atanması daha doğru olur.
void main(){
var x="StringDeğer";
 print(x);
}Code language: JavaScript (javascript)

 • dynamic : Bir değişkenin türünün çalışma esnasında değiştiği durumda kullanılan formattır.
void main(){
 dynamic changeVar="İlkDeğer";
 changeVar=2;
 changeVar=[1];
 print(changeVar.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

 • Set: Çalışma mantığı Listelere benzemektedir. Set içerisindeki değerler arasında farklı olan değerleri döndürür.
void main() {
 Set<String> cekilisListe=Set();
 cekilisListe.add("Harun");
 cekilisListe.add("Ali");
 cekilisListe.add("Ayşe");
 cekilisListe.add("Harun");
 cekilisListe.add("Harun");
 cekilisListe.add("Harun");
 for(String i in cekilisListe){
  print(i);  
 }
}Code language: JavaScript (javascript)

Dart Dili veri tipleri kısmı örneklendirilmiştir.

Değişken Tipi Görüntüleme

İncele

void main(){
var x=12;
 print(x.runtimeType);
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
var x=["ListeElemani"];
 print(x.runtimeType);
}Code language: JavaScript (javascript)

Değişkeni Kullanma

İncele

void main(){
 int sira=1;
 int koltuk=5;
 print("$sira.sira $koltuk.koltukta yeriniz rezerve edildi");
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 String deger1="SolKısım";
 String deger2="SağKısım";
 String birlestir=deger1+deger2;
 print("Birleştirilmiş String : $birlestir");
}Code language: JavaScript (javascript)

Dart Notlar

İncele

Dart Programlama dilinin tüm değerleri nesne olarak görmesinden dolayı Tanımladığımız değişkene ilk değerini vermemiz gerekiyor.

void main(){
 int x;
 print(x.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)

Her Değişken aslında Object sınıfından türemiştir.Bir örnekle pekiştirelim. Liste içerindeki yapıların değişebilen yapılar olduğunu tespit ettiğimizde türediği sınıfı yazarak yani Object sınıfını yazarak sorunu ortadan kaldırabiliriz.

void main() {
 List<Object> cekilisListe=List();
 cekilisListe.add("Harun");
 cekilisListe.add(12);
 cekilisListe.add(15);
 cekilisListe.add([15,16]);
 cekilisListe.add({"Adi":"Harun"});
 for(Object i in cekilisListe){
  print(i);  
 }
}Code language: JavaScript (javascript)

Tek satırlı yorumlar (//)

Çok satırlı yorumlar (/ * * /)


Kodların Hemen test etmek için: dardpad kullanabilirsiniz.

Dart Programlama Dili Online Editör

Dart Dili Değişkenler kısmının sonuna gelmiş bulunmaktayız.Umarım faydalı bir içerik olmuştur.

Dart Programlama Dili ‘ni öğrenmeye devam etmek için Bir sonraki blogumu ziyaret edebilirsiniz.