Dart Dilinde Operatörler , Dart Dilinde Döngüler , Dart Dilinde Koşullu durumlar ‘ın işlendiği kısımdır.

Dart Cheat Sheet Serisinin Devamı

Operatörler

Aritmetiksel Operatörler

void main(){
print(11 + 4); // Çıktı: 15
print(14 - 5); // Çıktı: 9
print(4 * 12); // Çıktı: 48
print(5 / 2); // Çıktı: 2.5
print(16 ~/ 5); // Çıktı: 3 (Tam Bölünebilme)
print(8 % 2); // Çıktı: 0 (Bölümünden Kalanı)
}Code language: PHP (php)

İlişkisel Operatörler

void main(){
print(3==6); // Çıktı: false (Eşitmi?)
print(2!=1); // Çıktı: true (Farklı mı?)
print(3>3); // Çıktı: false (Büyük mü?)
print(4<3); // Çıktı: false (Küçük mü?)
print(3>=3); // Çıktı: true (Büyük Eşit mi?)
print(1<=2); // Çıktı: true (Küçük Eşit mi?)
}Code language: PHP (php)

Değer Atama Operatörleri

void main(){
int a;
int b=5;
int c=5;
int toplam=0;
toplam=a??b+c;
 //a'nın değeri null ise b+c topla
 print(toplam.toString());
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
int b=5;
int c=5;
int sayac=0;
sayac%=b+c;
 print(sayac);
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 int a=9;
 a++;
 print(a);
}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 var var1=10;
 var var2=15;
 var2??=var1;
 //var2 boş ise var1 Değerini at içine
 //Boş olmadığından Çıktı: 15
 print(var2);
}
Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 var var1=10;
 var var2;
 var2??=var1;
 //var2 boş ise var1 Değerini at içine
 //Boş olduğundan Çıktı: 10
 print(var2);
}Code language: JavaScript (javascript)

Mantıksal Operatörler

void main(){
 bool var1=true;
 bool var2=false;
print(var1 & var2);//Çıktı : false (İki değerde sağlanması şartı)
print(var1 | var2);//Çıktı : true Herhangi birdeğer sağlanması şartı
print(!var1); //Çıktı : false (Tersi)
print(var1==var2); //Çıktı: false (Eşit mi?)
}Code language: PHP (php)

Tip Test Operatörleri

void main(){
 double var1=12.5;
 print(var1 is int);
} 
//Değişkenin tipi int mi?
//Çıktı : falseCode language: JavaScript (javascript)
void main(){
 var var1=false;
 print(var1 is bool);
}
//Değişkenin tipi bool mu?
//Çıktı : trueCode language: JavaScript (javascript)

Koşullu Durumlar

void main(){
 int a=06;
 if(a==6){
  print("Ankara"); 
 }else{
  print("Farklı Durum");
 }
}Code language: PHP (php)
 int a=06;
 a==6 ? print("Ankara"):print("Farklı Durum");Code language: PHP (php)
void main(){
 int sayi=3;
  if(sayi == 1){
  print("$sayi .sıradasınız.");
 }else if(sayi == 2 ){
  print("$sayi .sıradasınız");
 }else if(sayi == 3){
  print("$sayi .sıradasınız");
 }else {
  print("$sayi .sıradasınız");
 }
}Code language: PHP (php)

Dart Programlama Dili herşeyi nesne olarak kabul ettiğini biliyorduk. Switch case ile sadece print olarak değilde geriye widgetlarımızı da döndürebiliriz (Fonksiyonları,Classları vb.)

void main(){
 bool switcher=true;
 switch(switcher) {
  case 155: // Bir sonraki seçenek ile birleşir.Yani iki seçenekte aynı işlemi gerçekleştirebilir.
  case 156:
   print('Polis,Jandarma');
   break;
  case 112:
   print('Ambulans');
   break;
  case 184 :
   print("Corona Danışma Hattı");
   break;
  default:
   print('Aramak İstediğiniz numara yoktur.');
 }
}Code language: PHP (php)

Döngüler

void main(){
 for(int i=1; i<=10; i++) {
 print(i);
}}
//1-10 arasındaki SayılarCode language: JavaScript (javascript)
void main(){
 var numara = [155,156,184,112];
 for(int n in numara) {
 print(n.toString());
}}Code language: JavaScript (javascript)
void main(){
 var numara = [155,156,184,112];
 numara.forEach((n){
  print(n.toString());
 });
}Code language: PHP (php)
void main(){
 var numara = [155,156,184,112];
 int sayac=0;
while(numara.isNotEmpty){
 print("Numara ${sayac+1} : ${numara[sayac]}");
 sayac++;
 if(numara.length==sayac){
  break;
 }}}
 //Numara içi boş değil ise Code language: JavaScript (javascript)
Numara 1 : 155
Numara 2 : 156
Numara 3 : 184
Numara 4 : 112
void main(){
 int sayac = 1;
do {
 print("Number : ${sayac}");
 sayac++;
}while(sayac <=10);
} ///1-10 arasındaki sayılarCode language: JavaScript (javascript)
void main() {
 blokveBreak();
}
blokveBreak() {
 blok1: {
  for(int i = 0; i < 10; i++) {
   if(i == 8) {
    break blok1;
   }
   print(i);
  }
  //Blok içerisinde for
  for(int j = 0; j<988; j++) {
   print(j);
  }
 }
 print("Blok1 Sonlandırıldı");
} //Break Sadece bulunduğu blogun içerisini sonlandırıyor.
//Fonksiyonların Bir kullanım ÖrneğidirCode language: PHP (php)
void main() {
 breakKullanimi();
}
breakKullanimi() {
   for(int i = 0; i < 10; i++) {
  if(i == 2) {
   break;
  }
  print(i);
 }
  print("İlk For'dan sonra");
 for(int j = 0; j<10; j++) {
  print(j);
 }
 print("Fonksiyon İçerisindeki son satır");
}
//Break Sadece bulunduğu for blogun içerisini sonlandırıyor.
//Fonksiyonların Bir kullanım ÖrneğidirCode language: PHP (php)
void main(){
 continueKullanimi();
}
continueKullanimi() {
 for(int i = 1; i <= 10; i++) {
  if(i%2==1) {
   continue;
  }
  print("Çift Sayilar : "+i.toString());
 }
}
//Fonksiyonların Bir kullanım ÖrneğidirCode language: JavaScript (javascript)
Çift Sayilar : 2
Çift Sayilar : 4
Çift Sayilar : 6
Çift Sayilar : 8
Çift Sayilar : 10

Bir fonksiyonun geri döndürdüğü değer genellikle return ile ifade edilir. Dart dilinin beğendiğim yapılarından bir tanesi fonksiyon return olarak birden fazla değer döndürebiliyor return kullanımından sonra bir sonraki bölümde Fonksiyonları tamamıyla ele alacağız.

void main(){
 returnFunction();
}
returnFunction() {
 for(int i = 1; i <= 5; i++) {
   if(i ==1 ) {
   return print("Geri değer döndürdü");
  }
  print('Koşula girmediği durumdaki geri dönen değer');
 }
}Code language: PHP (php)

Dart programlama dilinde Döngüler örneklendirilerek anlatılmıştır.

Kodları dartpad online Dart Editörü yardımıyla hemen deneyebilirsiniz.

Dart Programlama Dili ‘ni öğrenmeye devam etmek için Bir sonraki blogumu ziyaret edebilirsiniz.