Bu bölümde BottomNavigationBar ile Scaffoldumuzun Body Kısmını değiştirecek bir yapı hazırladım. Bazı mobil uygulamalarda AppBar kısmı sabit kalabilmelidir.Çünkü her sayfa için aynıdır ve kullanıcağımız widget sayısını da indirgemiş oluyoruz. Tabiki bu durumu farklı widgetlar kullanarak da yapabilirsiniz. TabBar da buna bir örnek olabilir. Son dönemlerde daha çok animasyonlu yapılar dikkat çekiyor ve kullanılıyor.Bu yazımda sizlere animasyonlu olan kısmıyla ilgili kodlarını incelemeniz için bıraktım. Umarım faydalı olur.

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:curved_navigation_bar/curved_navigation_bar.dart';

class BottomNavBar extends StatefulWidget {
 @override
 _BottomNavBarState createState() => _BottomNavBarState();
}

class _BottomNavBarState extends State<BottomNavBar> {
 int _page = 0;
 GlobalKey _bottomNavigationKey = GlobalKey();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("BOTTOM NAVIGATION BAR",style: TextStyle(color: Colors.white),),
    centerTitle: true,
    actions: <Widget>[
     InkWell(
     child:Icon(Icons.looks_one,size: 34),
   onTap: (){
    final CurvedNavigationBarState navBarState = _bottomNavigationKey.currentState;
    navBarState.setPage(1);
   },
   ),
    ],
   ),
    bottomNavigationBar: CurvedNavigationBar(
     key: _bottomNavigationKey,
     index: 0,
     height: 50.0,
     items: <Widget>[
      Icon(Icons.add, size: 30),
      Icon(Icons.list, size: 30),
      Icon(Icons.compare_arrows, size: 30),
      Icon(Icons.call_split, size: 30),
      Icon(Icons.perm_identity, size: 30),
     ],
     color: Colors.white,
     buttonBackgroundColor: Colors.white,
     backgroundColor: Colors.black,
     animationCurve: Curves.easeInOut,
     animationDuration: Duration(milliseconds: 600),
     onTap: (index) {
      setState(() {
       _page = index;
      });
     },
    ),
    //.fromARGB(240, 180, 1 , 1),
    body: Container(
     color: Colors.black,
     child: Center(
      child: Column(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
       children: <Widget>[
        Text(_page.toString()+".Sayfa", textScaleFactor: 3.0,style:TextStyle(color:Colors.white,fontWeight: FontWeight.w300),),
       ],
      ),
     ),
    ));
 }
}Code language: Dart (dart)

Detaylı Görünüm ve kodlar  github mevcuttur.