Level 4

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

35-) Bir Dizideki Pozitif ve Negatif elemanları bulan kod parçası

xxxx

[/epcl_toggle]

48-) Bir Dizideki elemanlar arasında tekrar eden sayıların sayısını bulan kod parçası

xxxx

51-) Girilen Sayının yada metnin Palindrom olup olmadığını bulan kod parçası

xxxx

52-) Girilen matrisin elemanlarını toplayan kod parçası

xxxx

53-) Girilen matrisin köşegen sayıları üzerindeki sayıları toplayan kod parçası

xxxx

54-) Girilen mxn bir matrisin Transpozunu alan kod parçası

xxxx

55-) 2x2 tipindeki Bir matrisin determinandını alan kod parçası

xxxx

56-) 1-100 arasındali çift sayıların araındaki Her sayı üzerinde Mükemmel sayı ise (*) Asal sayı ise (**) Hiçbiri değilse (***) Çıktısını veren kod parçası

xxxx

57-) Girilen kelimede kaç adet ünlü karfın olduğunu bulan kod parçası

xxxx

58-) Klavyeden girilen maximum 20 karakterkterli Kelimedeki Sesli harflerin Toplam Karakter sayısına yüzdelik olarak oranını hesaplayan kod parçası

xxxx

59- Listeye ( Diziye ) girilen 10 sayının en büyüğünü en küçüğünü ve ortalamasını bulan kod parçası

liste = [] toplam=0; ort=0; for i in range(1,11): sayi = int(input('Sayıyı Gir: ')) liste.append(sayi); toplam=toplam+sayi; ort=toplam/10; a=max(liste); b=min(liste); islem=(a+b)/2; sonuc=ort-islem; print("10 sayinin ortalaması=",ort); print("Liste en büyük ve en küçük sayıların ortalaması=",islem); print("Farkı=",sonuc);
Code language: PHP (php)

60-) 10 Elemanlı bir Dizide En küçük olan elemanın Bu Dizinin ( Listenin ) kaçıncı elemanı olduğunu bulan kod parçası

xxxx