Level 3

25-) Girilen Metinsel İfadede Rakam olup olmadığını bulan kod parçası

xxxx

26-) Problem

Bir çiftlikte kuş sayısı 102 , Tavşan sayısı 38 , Her sene Kuş sayısındaki artış : 0.077 , Her sene tavşan sayısındaki artış :0.085 , Kaç sene sonra çiftlikteki tavşan sayısı kuş sayısını geçer?

xxxx

27-) Fibonacci Serisinin ilk 10 Terimini Ekrana yazdıran kod parçası

xxxx

28-) 100. Fibonacci sayısını bulan kod parçası

xxxx

29-) Girilen decimal (Onluk ) Bir sayının Binary karşılığını bulan kod parçası

xxxx

30-) Girilen Binary ( İkilik ) Bir sayının decimal (Onluk ) karşılığını bulan kod parçası bulan kod parçası

xxxx

31-) Girilen bir sayını ebob ve ekok'unu bulan kod parçası

xxxx

32-) Girilen 2 Sayının Dost sayı olup olmadığını bulan kod parçası

xxxx

33-) 3 Kenarı girilen üçgenin çeşidini ve Çizilip çizilemeyeceğini bulan kod parçası

x=int(input("1.Kenarı giriniz=")); y=int(input("2.Kenarı giriniz=")); z=int(input("3.Kenarı giriniz=")); if(abs((y-z)<x) and (x<y+z) and (abs(z-x)<y) and (y<x+z) and (abs(x-y)<z) and (z<x+y)): if((x==y) & (x!=z))|((y==z)&(y!=x))|((x==z)&(z!=y)): print("İkizkenar Üçgendir"); ikcevre=x+y+z; s=(x+y+z)/2; ikalan=((s*(s-x)*(s-y)*(s-z))**(1/2)); print("Çevre=",ikcevre,"alan=",ikalan); elif((x!=y)&(y!=z)): print("Çeşitkenar Üçgendir"); cecevre=x+y+z; s=(x+y+z)/2; cealan=((s*(s-x)*(s-y)*(s-z))**(1/2)); print("Çevre=",cecevre,"alan=",cealan); elif((x==y)&(y==z)): print("Eşkenar Üçgendir"); esalan=((x**2)*(3**1/2))/4; escevre=x+y+z; print("Alan=",esalan,"Çevre",escevre); else: print("Girdiğiniz Değerler Üçgen Oluşturmuyor")
Code language: PHP (php)

34-) Fen Edebiyat Fakültesi Yaz okulu Ücret hesaplama

print("FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZ OKULU ÜCRET HESAPLAMA") print("HOŞGELDİNİZ") sayi=int(input("Yaz okulunda alacağınız ders sayısı=")) toplam=0 for i in range(sayi): ders=int(input("Teorik Kısım ile birlikte Ders saatini giriniz=")) a=ders*24.36 toplam=toplam+a print("Toplam Ödemeniz Gereken Ücret=",toplam,"TL")
Code language: PHP (php)